İleri Seviye Sunum Eğitimi

İleri seviye sunum eğitimi orta veya üzeri seviyede, düzenli olarak sunum yapan kişilere göre hazırlanmıştır. Temel sunuş bilgilerinden ziyade, büyük etki yaratabilecek mesajların oluşturulması, sunum programlarının profesyonel bir şekilde kullanımı ve ileri derece aktarım teknikleri üzerine odaklanır.

Katılımcılardan PowerPoint ve/veya Keynote programlarına en az orta seviyede hakim olmaları ve topluluk önünde konuşma esnasında heyecanlarını halihazırda yönetebiliyor olmaları beklenmektedir.

Programa kayıt, telefon veya online mülakat sonrası yapılır. Program boyunca eğitmen tarafından aktarılacak bilgilerin yanı sıra, katılımcılardan profesyonel yaşamlarında yaptıkları bir sunum örneğini getirmeleri ve canlı olarak tüm katılımcılara aktarmaları gerekir (gizlilik açısından sunum içeriği değiştirilebilir ve hassas bilgiler kaldırılabilir).

Şirket içi eğitimlerde, ileri seviye program içeriği katılımcıların mevcut bilgi seviyesine göre ayarlanabilmektedir.