Stratejik İletişim Programları

İş hayatınızda sürekli birilerine bir şeyler anlatıyorsunuz. Onlardan belli adımlar atmalarını bekliyorsunuz. Peki karşınızdaki kişiler net bir şekilde sizi anlıyor mu? Dinleyiciniz ile kuracağınız iletişim bağının güçlü olması gerekir. Aksi takdirde bedenen sizi dinlerken kafaları bambaşka yerlerde olabilir.

İletişim gücünüzü artırarak daha etkin bir konuşmacı olabilirsiniz. Karşınızdakiler sizi çok daha net anlar. Özellikle iş yaşamınız daha kolay bir hale gelir.

Satış Odaklı İletişim Programı

Bu program özellikle aktif satış ekipleri için hazırlanmıştır.

Programın başında, kısa bir sohbet ile satış ekiplerinin müşteri ziyaretleri sırasında yaşadıkları ortak problemler ele alınır. Her bir ekip üyesinin bu ziyaretler esnasında karşılaştığı belirgin dinamikler ve mücadeleler vardır. Bu sorunların çok büyük bir kısmı, etkin iletişim becerisi ile bertaraf edilebilir.

Etkili bir satış sunumu yapabilmeyi sağlayan bu program üç ana alana odaklanır:

  1. Dinleyicinin İhtiyaçlarına Göre Sunum İçeriği Oluşturmak
  2. Hızlı Aktarıma Uygun Slaytlar Tasarlamak
  3. Akılda Kalıcı Etkin Sunuş Teknikleri Öğrenmek

Pazarlama Odaklı İletişim Programı

Bu program özellikle pazarlama alanında faaliyet gösteren ürün/marka yöneticileri için hazırlanmıştır.

Firma bünyesinde veya araştırma şirketlerince yapılan çalışmalarıda elde edilen pazar analizlerinin, etkin iletişim yöntemleri kullanılarak nasıl akılda kalıcı sunumlara dönüşeceği anlatılır ve pratik yapılır. Bu sunumlar, karar verici yöneticiler tarafından çok daha kolay ve rahat anlaşılabilir hale gelir.

Bu programda özellikle değinilen ana noktalardan bazıları şunlardır;

  • Direnç Noktalarının Belirlenmesi ve Hazırlık
  • Etki Yaratacak Akıın Oluturulması
  • Teknik Terimlerin Sadeletirilmesi
  • Sunumda Duygusal ve Analitik Denge

Görsel İletişim Programı

Bu program, sunum becerileri ve ikna edici aktarım konusunda kendini geliştirmek isteyen herkese açıktır. Program dahilinde tüm katılımcılardan sunum pratiği yapmaları istenmektedir. Temel olarak üç alana odaklanır:

  1. Etkin İçeriğin Oluşturulmasını Öğrenmek
  2. İlgi Çekici Görsellik ile Sunum Tasarımı Yapabilmek
  3. İkna Edici Aktarım Becerileri Edinmek