Sunumda Teknik Terimleri Sadeleştirmek

Belki mesleki körlük terimini daha önce duymuşsunuzdur. Biz kendi konumuza çok hâkim olduğumuz için, anlattığımız her şeyin karşımızdakiler tarafından da kolaylıkla anlaşılabileceği yanılgısına düşebiliriz. Hatta ne kadar şatafatlı kelimeler kullanırsak, konuya hakimiyetimizi o kadar daha iyi bir şekilde sergileyeceğimizi düşünebiliriz. Mesleki körlük işte böyle bir durum. Ancak konuyla ilgili çok fazla teknik terim kullandığımızda, konuşmacı olarak bizim ve dinleyicilerimiz arasında bir mesafe oluşur ve iletişim kopar. Çünkü dinleyicilerin bizi takip etmesi ve anlaması çok zor bir hal almış olabilir.
 
Bir sunum veya konuşma yapmanın amacı, doğru ve verimli bilgi alışverişi ile birlikte, her iki tarafın da birbirini anlamasını sağlamak ve ortak bir noktada buluşmaktır. Teknik terimler, bu buluşmayı olumsuz yönde etkiler ve karşımızdakilerin bizi anlamasını zorlaştırır. Sunumu veya konuşmayı hazırlarken şu soruyu kendinize sorun: Anlattığınız konuları sizin işinizi yakından bilmeyen bir arkadaşınız veya bir çocuk, hatta hayatında hiç internet kullanmamış 97 yaşındaki bir büyüğünüz anlayıp kolaylıkla takip edebilir mi?
 
(Neden özellikle 97 yaş mı? Bilinen ilk web sayfası 6 Ağustos 1991 tarihinde yayınlanmış. Bu tarihte 70 yaşında olan birinin hayatının devamında internete girmemiş olma ihtimali sanırım hepimizden daha yüksek : )
 
Dil Kullanımı ile ilgili Önemli Hatırlatma:
Dinleyici üzerinde olumlu etki yaratmak için sunumda aktarılacak mesajın sadeliği kadar, dilin doğru kullanımı da önemlidir. Son zamanlarda günlük iş yaşamında sıklıkla karşılaşılan yanlışlardan bazıları (ve doğruları) şu şeklidedir:
Yapıyor Olacağım >> Yapacağım
Confirm Etmek >> Teyit Etmek
Third Party >> İş Ortakları
Focuslanma >> Odaklanma
Check Etmek >> Kontrol Etmek
Deadline >> Bitiş Tarihi
Refere Etmek >> Gönderme Yapmak
Assign Etmek >> Görevlendirmek

Paylaşım Modunda Mısınız?