Finans Odaklı Üst Yönetim Sunumları Eğitimi

Bu eğitim, finans alanında çalışan ve sıklıkla yönetime sunumlar yapan profesyoneller için tasarlanmıştır.

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim programı, finans alanında çalışan profesyonellerin, finansal verileri ve analizleri, yönetim kurulları ve karar vericilere etkileyici ve anlaşılır bir biçimde sunmalarını sağlayacak stratejileri ve teknikleri içerir.

Katılımcılar, finansal performans değerlendirmelerini etkileşimli ve sade bir şekilde sunmayı, risk yönetimi ve senaryo analizlerini etkili bir biçimde yapmayı öğrenecekler.

Hedef Kitle:

Firmaların Finans Bölümünde Çalışanlar

Finans sektöründe veya firmaların finans departmanlarında çalışan ve finansal konularda deneyime sahip olan profesyoneller.​

Üst Yönetimle İlişkili Pozisyonlar​

Yönetim kurulu üyeleri, finans müdürleri, CFO'lar ve benzeri pozisyonlarda bulunan profesyonellerdir.​

Sunum Sorumluluğu Olanlar

Özellikle finans raporları hazırlayan, stratejik kararlar alınması süreçlerine katkı sağlayan profesyoneller.​

Eğitim İçeriği

Icon_test-tube-research-marketing-research

1. Modül: Veri Analizi ve Yorumlama

Finansal verilerin analizi, trendlerin ve anahtar göstergelerin nasıl yorumlanacağı üzerine odaklanma.

Icon_analysis

2. Modül: Sunum için Görselleştirme Teknikleri

Grafikler, tablolar ve diğer görsel araçlar kullanarak verileri anlaşılır hale getirme yöntemleri.

Icon_partners

3. Modül: Sunumda Hikaye Anlatımı

Finansal verileri bir hikaye çerçevesinde sunma teknikleri, dinleyicilerin ilgisini çekme ve mesajı net bir şekilde iletme.

Icon_conference

4. Modül: Etkili İletişim Becerileri

Sunum esnasında argümanları güçlendirme ve kritik noktaları vurgulama yöntemleri.

Icon_team

5. Modül: Karar Vericilere Yapılan Sunumlar

Üst yönetim seviyesindeki dinleyicilere hitap etme, onların beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt verme yöntemleri.

Icon_training

6. Modül: Risk Yönetimi ve Senaryo Analizi

Belirsizlikler ve riskler hakkında bilgilendirme, olası senaryoların sunumu.

Icon_growth

7. Modül: Mali Performans Değerlendirmeleri

Mali performansın ölçülmesi, kritik başarı faktörleri ve performans göstergeleri.

Icon_competition

8. Modül: Etkileşimli Sunum Teknikleri

Dinleyici katılımını teşvik etmek, soru-cevap oturumları ve tartışmaları yönetme.

Sunum yolculuğu başlasın!

Görüşmek ve bir sonraki adımlarımızı belirlemek için bizimle temasa geçin.

Contact Form Demo