Girişim Odaklı Yatırımcı Sunumu Eğitim Programı

Bu eğitim, girişimcilerin iş fikirlerini ve büyüme planlarını potansiyel yatırımcılara etkileyici bir şekilde sunmayı öğretiyor.

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim programı, girişimcilerin ve start-up sahiplerinin yatırımcılara yönelik etkili sunumlar hazırlamalarını ve sunmalarını sağlıyor. Program, katılımcılara yatırımcı görüşmeleri esnasında iki kritik noktada destek oluyor:

 • İş fikirlerini etkileyici ve fark yaratacak bir şekilde ifade etme
 • Pazar analizi, iş modeli, finansal projeksiyonlar ve büyüme stratejilerini net ve etkileyici bir şekilde sunabilme

Ayrıca, yatırımcılara etkili bir şekilde hitabet teknikleri ve sunum sonrası ilişki yönetimi stratejileri de programın önemli bileşenlerindendir.

Eğitim, katılımcıların etkili sunumlar sayesinde yatırım alma şanslarını artırarak şirketlerini bir sonraki seviyeye taşımalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Hedef Kitle:

Erken Aşama Girişimciler
ve Start-up Sahipleri

Özellikle iş fikirlerini yatırımcılara etkileyici şekilde sunmak ve ilk yatırım turlarını kazanmak isteyen start-up sahipleri ve kurucu ortaklar.

Yatırım Arayışında Olan
Deneyimli Girişimciler

Daha önce bir veya birden fazla iş kurmuş ve yeni girişimleri için yatırım arayan, sunum stratejilerini ve mevcut yatırımcı ilişkilerini daha da geliştirmek isteyen deneyimli girişimciler.

Eğitim İçeriği

1. Modül: Eğitimin Girişi ve Temel Kavramlar

 • Yatırımcı sunumlarının önemi ve etkisi
 • Başarılı bir yatırımcı sunumu için temel bileşenler
 • Girişimcilik ve yatırımcılık dünyasına genel bakış

2. Modül: İş Fikrinin Sunumu

 • İş fikrini net ve etkili bir şekilde ifade etme
 • Fikrin değer önerisi ve farklılaştırıcı özelliklerinin vurgulanması
 • İlgi çekici bir giriş ve etkileyici bir sunum yapısı oluşturma

3. Modül: Pazar Analizi ve Hedef Kitle

 • Pazar büyüklüğünü ve pazarın potansiyelini belirleme
 • Hedef kitle analizi ve müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması
 • Pazarın dinamiklerini ve rekabet analizini sunma

4. Modül: Ürün veya Hizmetin Sunumu

 • Ürün/hizmetin özellikleri ve avantajları
 • Teknoloji ve inovasyonun rolü
 • Kullanıcı deneyimi ve müşteri geri bildirimleri

5. Modül: İş Modeli ve Gelir Kaynakları

 • İş modelinin açıklanması ve gelir projeksiyonları
 • Farklı gelir modelleri ve bunların sunum şekilleri
 • Maliyet yapıları ve kar marjı analizi

6. Modül: Finansal Projeksiyonlar ve Yatırım İhtiyacı

 • Finansal projeksiyonların hazırlanması ve sunumu
 • Yatırım ihtiyacının belirlenmesi ve kullanım alanlarının açıklanması
 • Risk analizi ve risk yönetimi stratejileri

7. Modül: Ekip ve Yönetim

 • Ekip üyelerinin tanıtımı ve her birinin rolünün vurgulanması
 • Yönetim becerileri ve ekip dinamikleri
 • Ekip üyelerinin deneyimleri ve başarı öyküleri

8. Modül: Pazarlama ve Büyüme Stratejileri

 • Pazarlama planları ve büyüme hedefleri
 • Müşteri kazanım stratejileri ve satış kanalları
 • Sürdürülebilir büyüme için stratejiler

9. Modül: Yatırımcıları Etkileme Teknikleri

 • Etkili iletişim becerileri ve akılda kalabilme
 • Yatırımcıların ilgisini çekecek unsurlar
 • Sıkça sorulan sorulara hazırlık ve cevaplar

10. Modül: Sunum Sonrası Süreç ve Ağ Oluşturma

 • Yatırımcılarla etkili ağ oluşturma yöntemleri
 • Geri bildirim alma ve sürece entegre etme
 • İlişkileri sürdürme ve takip stratejileri

Sunum yolculuğu başlasın!

Görüşmek ve bir sonraki adımlarımızı belirlemek için bizimle temasa geçin.

Contact Form Demo